Disclaimer

Informatie op de Website

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit AlleStylisten iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. AlleStylisten is niet aansprakelijk voor directe of gevolgschade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van of ontlenen van informatie op deze website en informatie indirect voortkomend uit deze website. AlleStylisten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in afbeeldingen en teksten.

Intellectueel eigendom

De website is eigendom van AlleStylisten. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving en logo’s, behoren toe aan AlleStylisten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AlleStylisten mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.